O nas

DLA NAS NAJWAŻNIEJSZA JEST RADOŚĆ I ROZWÓJ DZIECKA

ORAZ ZAPEWNIENIE MU SZCZĘŚLIWEGO DZIECIŃSTWA.

Pomorska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zatrudnia i współpracuje z wieloma specjalistami:

  • psycholog

  • pedagog

  • oligofrenopedagog

  • logopeda

  • fizjoterapeuta

  • hipoterapeuta

  • terapeuta Integracji Sensorycznej

  • psychiatra dziecięcy


Nasza placówka w szczególności specjalizuje się w diagnozie i pracy z małym dzieckiem z różnorodnymi trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi, zaburzeniami genetycznymi.

Pracujemy również z dziećmi i młodzieżą z trudnościami społecznymi i emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością psychoruchową, zespołem Aspergera, autyzmem.

Oprócz konsultacji i diagnoz Poradnia oferuje również szeroką gamę zajęć grupowych, zarówno terapeutycznych jak i o charakterze ogólnorozwojowym.


A WSZYSTKO PO TO, BY DZIECKO MOGŁO OSIĄGNĄĆ MAKSIMUM SWOICH

MOŻLIWOŚCI!

Prowadzimy również rehabilitację ruchową dla dzieci z opóźnionym
rozwojem ruchowym, zaburzonym napięciem mięśniowym,
problemami z równowagą, dyspraksją, zaburzeniami integracji sensorycznej,
obniżoną sprawnością ruchową czy manualną, porażeniem mózgowym.
Prowadzimy fizjoterapię, hipoterapię, terapię integracji sensorycznej,
terapię ręki.

Pomorska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia te dotowane są przez Starostwo Wejherowskie i dla rodzica są nieodpłatne.

Pomorska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ma status poradni niepublicznej.

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Starostwa w Wejherowie nastąpił 21 września 2009 r. pod numerem 98.


W ROZWOJU PSYCHORUCHOWYM DZIECKA KLUCZOWĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ PIERWSZE LATA JEGO ŻYCIA.